Schréder Together Fund

Onze Samen voor onze gemeenschap-strategie belichaamt onze missie om betekenisvolle momenten te creëren voor mensen in de openbare ruimte door deze veilig, comfortabel en duurzaam te maken.

In het kader van onze ambitie om ons aan te sluiten bij SDG 11 van de Verenigde Naties helpen wij steden en gemeenten regelmatig om verlichtingsoplossingen te implementeren die de veiligheid van kwetsbare gebruikers op oversteekplaatsen verbeteren en de plaatselijke flora en fauna beschermen.

In de loop der jaren hebben wij ook verlichtingsarmaturen geschonken om de levenskwaliteit in economisch minder bevoorrechte gebieden te verbeteren of om door rampen getroffen gebieden te helpen. 

In 2021 hebben wij samen met de familie Schréder besloten om een stap verder te gaan en ons filantropisch doel op een meer gestructureerde manier te benaderen door de oprichting van een wereldwijd fonds, het Schréder Together Fund, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

Schreder Together Fund logo 2023

Het doel is om samen te werken met non-profitorganisaties om de gemeenschappen waarin wij wonen en werken te ondersteunen door:

  • kwetsbare weggebruikers en stadsgebruikers te beschermen;
  • het verbeteren van de verlichting of de veiligheid in openbare of particuliere ruimten (parken, sportzalen, ziekenhuizen, scholen, enz.) in bijzonder op benadeelde plaatsen;
  • het bevorderen van ondernemerschap bij jonge burgers in minder bevoorrechte gebieden;
  • bescherming van het milieu en bestrijding van de klimaatverandering;
  • bijdragen aan de opleiding van studenten en professionals in engineering en technologie in kansarme gemeenschappen.

De medewerkers van Schréder worden nauw betrokken bij de werking van het fonds en kunnen suggesties indienen om ons te helpen beslissen welke projecten gesteund moeten worden. 

In 2022 heeft het fonds de volgende verenigingen geholpen.

YouStart, an association helped by the Schréder Together Fund

YouthStart (België)

YouthStart helpt voortijdige schoolverlaters zelfvertrouwen op te bouwen en ondernemingszin te ontwikkelen. Door middel van korte, intensieve trainingssessies ontsluiten ze hun volledige potentieel en krijgen ze weer controle over hun leven en hun toekomst.

Be.Face, an association helped by the Schréder Together Fund

Be.Face (België)

Be.Face is een netwerk van bedrijven die samenwerken om de sociale en professionele integratie van kansarmen te bevorderen. Ze dragen bij tot het welslagen van hun beroepsproject via concrete lokale acties en in samenwerking met lokale betrokkenen. Het doel is campagne te voeren voor integratie op de werkvloer en kansen te creëren voor zowel studenten als werkzoekenden.

Petrykiv Regional Municipal Children's Boarding House has received support from the Schréder Together Fund

Regionaal Gemeentelijk Kinderinternaat Petrykiv (Oekraïne)

Dit internaat vangt kinderen met een handicap of uit achtergestelde gebieden op en biedt hen formeel onderwijs, integratie, rehabilitatie en sociale hulp. De buitenverlichting rond het huis werkte niet meer naar behoren, waardoor 's nachts een onveilige omgeving ontstond, en vergde veel onderhoud. Om deze organisatie te steunen zal het Schréder Together Fund zorgen voor nieuwe buitenverlichting met duurzamere LED-verlichtingstechnologie. 

Matolweni Early Childhood Development Centre has received support from Schréder Together Fund

Matolweni Early Childhood Development Centre (Zuid-Afrika)

Het centrum is duurzaam gebouwd door de gemeenschap met hergebruikte of gerecyclede materialen die zijn gekocht van afvalplukkers op stortplaatsen. Het wordt geleid door lokale vrouwen en biedt voedsel en onderwijs aan kinderen uit de armste lagen van de Zuid-Afrikaanse samenleving. Het centrum is ook een opleidingscentrum voor de vrouwen van deze kansarme gemeenschap en richt zich op computervaardigheden en naaivaardigheden.
Het Schréder Together Fund zal nieuwe verlichting voor dit centrum leveren. 

Schréder Together Fund donated solar lighting to the community in Mukumbani Village

Mukumbani Dorp (Zuid-Afrika)

Dit project eert de nalatenschap van Wimpie Ludwick, voormalig algemeen directeur van BEKA Schréder in Zuid-Afrika, die op 6 augustus 2021 overleed. Het gebied is zeer landelijk, slecht verlicht, met soms ernstige misdaden en misbruiken. Het project heeft twee doelstellingen:

  • verlichting op zonne-energie in de gebieden waar geen elektriciteit is.
  • armaturen in de gebieden waar een elektrische voorziening beschikbaar is.

Dit project heeft de politieke en tribale zegen van de Vhavenda Head Chief, Kennedy Tshivahse en Chief Mashudu Tshivahse. De plaatselijke autoriteiten in Thulamela Local Municipality zullen verantwoordelijk zijn voor het toekomstige onderhoud en zullen ook een team bijeenbrengen om de armaturen en onderdelen te installeren.