Samen voor Onze Planeet

Omdat het belangrijk is voor onze toekomst en die van onze planeet, blijft Schréder de impact van zijn activiteiten op het milieu verminderen en helpt het klanten hetzelfde te doen.

Luc Joosens - Chief Marketing Officer Schréder
Luc Joosens
Chief Product Marketing Officer
Schréder's Together for our Planet is aligned with the UN SDGs 7, 9, 12 and 13

Als productiebedrijf weten we dat onze activiteiten een impact hebben op het milieu. We gebruiken de hulpbronnen van onze planeet bij onze activiteiten en distributie. Bovendien verbruiken onze producten elektriciteit tijdens hun levensduur, wat ondanks de technologische vooruitgang van LED-technologie nog steeds 97% van onze totale impact op het milieu vertegenwoordigt volgens het Greenhouse Gas (GHG) protocol.

Onze Samen voor onze Planeet-strategie is ontwikkeld om een positieve bijdrage te leveren aan het behalen van de SDG's 7, 9, 12 en 13 van de VN.

 

Blank space

2022 Doelen

2022 Resultaten

2030 Ambities

Actie ondernemen tegen klimaatverandering door onze eigen CO2-voetafdruk en die van onze klanten te verkleinen

Schréder aims to reduce carbon emissions by 20% by 2022

Schréder achieved a 33% reduction in carbon emissions in 2022

Schréder has committed to set SBTi targets in 2023

vermindering van bedrijfsemissies in vergelijking met de basislijn van 2018 reductie in bedrijfsemissies is bereikt emissiereductiedoelstellingen halen met het Science Based Targets-initiatief
     

Bouwen aan een circulaire economie

Goal: 80% of new products to obtain 4 stars for Circle Light Label

90% of new products achieved 4 stars for the Circle Light Label in 2022

Goal: sell 90% circular lighting solutions by 2030

nieuwe producten krijgen 4 sterren voor Circle Light Label nieuwe producten scoorden 4 sterren voor Circle Light Label verlichtingsoplossingen zijn circulair

 

Schréder reduced its carbon footprint by 33% in 2023

Onze voetafdruk

We willen een sleutelrol spelen in de bescherming van het milieu door de impact van onze productieactiviteiten, producten en diensten te verminderen. 

Voor 2022 hadden we ons tot doel gesteld om de CO2-voetafdruk van ons bedrijf met 20% te verminderen (ten opzichte van 2018). We hebben ons doel zelfs overtroffen en onze CO2-voetafdruk met 33% verminderd tot 6,8 tCO₂e/Mlum (122.337 tCO₂e voor 17.991 Mlum).

De komende jaren willen we nog veel verder gaan en hebben we toegezegd om op korte termijn bedrijfsbrede emissiereducties vast te stellen met het Science Based Targets initiative (SBTi) vanaf 2023.

Schréder emissions are broke down in 4 categories

Onze acties

In onze activiteiten zullen we acties ondernemen om:

  • ons verbruik van grondstoffen te verminderen door ons productontwerp te herzien om de materiaalefficiëntie te verhogen; 
  • de impact van ons energieverbruik te verminderen door onze fabrieken waar mogelijk te laten overschakelen op groene energie en door te investeren in technologieën die energiebesparingen mogelijk maken; 
  • de impact van onze logistieke operaties door flowoptimalisatie; 
  • onze impact op de mobiliteit van werknemers door zakenreizen te beperken en groenere mobiliteitsoplossingen voor werknemers te integreren.
Better lighting with less energy

Onze producten

We ontwikkelen voortdurend nieuwe technologieën om het energieverbruik van onze verlichtingsoplossingen tot een minimum te beperken (de nieuwste generatie LEDs, geoptimaliseerde optieken, zonne-energieoplossingen...). Vandaag wordt bijna 100% van onze armaturen verkocht met LED-technologie.

We werken ook voortdurend aan ons Schréder EXEDRA platform om adaptieve en geconnecteerde verlichting te leveren die energiebesparingen maximaliseert zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Door energiezuinige armaturen te installeren die worden aangestuurd door Schréder EXEDRA, kan het energieverbruik met wel 80% worden verminderd.

Product Environmental Profiles are available for road and decorative luminaires to show their environmental impact

Product Environmental Profile
Een Product Environmental Profile (PEP) is op verzoek beschikbaar voor al onze functionele- en decoratieve armaturen om geloofwaardige en transparante informatie te geven over hun impact op het milieu. 

Het PEP is ontwikkeld in samenwerking met een onafhankelijk bureau (in overeenstemming met de principes van ISO 14040: 2006 en EN 15804:2012 + A2:2019) en vat de levenscyclusanalyse van het armatuur samen door de milieueffecten tijdens de hele levenscyclus te onderzoeken, van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur.

Het Circle Light Label van Schréder demonstreert de circulariteit van zijn armaturen

Circulair ontwerp 

Als onderdeel van onze voortdurende missie om producten te ontwikkelen met de laagst mogelijke impact op het milieu, en bij gebrek aan onafhankelijke normen, hebben we in 2020 de potentiële circulariteit van armaturen zorgvuldig geanalyseerd om een productlabel voor "circulaire verlichting" te introduceren. 

Dit Circle Light Label beoordeelt de circulariteit van armaturen op basis van twaalf objectieve criteria. Het houdt rekening met prestaties, onderhoud, renovatie, demontage en recyclingpotentieel.

Voor 2022 was ons doel dat 80% van onze nieuwe producten 4 sterren ("het hoogste") zou scoren voor het Circle Light Label. In 2022 behaalde 90% van onze nieuwe producten 4 sterren. 

In 2023 introduceren we nieuwe beoordelingscategorieën en werken we ons scoresysteem bij, zodat onze armaturen worden beoordeeld aan de hand van nog strengere normen en blijven we zoeken naar internationale normen waaraan ons proces zou kunnen voldoen.