Grootschalige vervanging Borne

Eerste IZYLUM armaturen geplaatst in Gemeente Borne

Alle openbare verlichting, die nog niet was uitgevoerd in LED, in de gemeente Borne is vervangen door energiezuinige armaturen van Schréder. Alle masten en armaturen met conventionele verlichting zijn vervangen door armaturen met dimbare LED-verlichting.


Het doel van de vervanging van de openbare verlichting is om te komen tot efficiënter (goedkoper) beheer en een forse reductie op het energieverbruik mét het bijbehorende reduceren van de CO2 uitstoot. Gemeente Borne zet hiermee een belangrijke stap in het voldoen aan de (nationale) klimaatdoelstellingen en de doelstelling zoals verwoord in de visie Mijn Borne 2030.

Weerselosestraat
Borne - Nederland
Nederland

Partner(s)

Heijmans Infra B.V.

Energiezuinig
In de voorbereiding van het project is veel aandacht geschonken aan duurzaamheid, zoals herbruikbaarheid van materialen en terugdringen van energieverbruik door te kiezen voor energiezuinige armaturen in combinatie met dimfunctie. In Borne is voor het eerst het nieuwste IZYLUM armatuur van Schréder aangebracht, een hoogwaardige armatuur die circulair, modulair en toekomstbestendig is. 

Dimregime
Met de dimfunctie wordt op bepaalde tijdstippen, bijvoorbeeld ’s nachts, de verlichting gedimd. Dit zogeheten ‘dimregime’ wordt toegepast om energie (en stroomkosten) te besparen. De verlichting kan van 100 procent worden gedimd naar 70 procent, 50 procent en zelfs 30 procent.

Naast vervanging van de lichtmasten is ook het onderhoud van de gehele openbare verlichting, voor een periode van negen jaar, in het contract met Heijmans opgenomen. 

Bijen- en insectenhotel, aangeboden door Schréder B.V. en Heijmans

Duurzaam
Heijmans en Schréder hechten veel waarde aan het creëren van een gezonde leefomgeving. Het nadenken over en aanbrengen van duurzame verlichting is daar onderdeel van. Als stap naar het verbreden en verbeteren van de biodiversiteit hebben zij een bijen- en insectenhotel geschonken aan de gemeente Borne. Deze is geplaatst in het groen ter hoogte van de Weerselosestraat.