Station Driebergen-Zeist

Landgoedstation gerealiseerd met TECEO

Het vernieuwde station Driebergen-Zeist is uniek in Nederland. Dat komt doordat het station geïntegreerd is in de omliggende buitenruimte. Daar komt ook de naam ‘landgoedstation’ vandaan: als je uit de trein stapt moet je het gevoel hebben dat je een landgoed inloopt. Het plaatsen van groenperken, de inrichting van de buitenruimte én de verlichting spelen een grote rol binnen dit project.


Project heeft grote impact
Een van de redenen voor het aanpakken van het stationsgebied Driebergen-Zeist waren de files voor de spoorwegovergang. Ook het doel om de capaciteit van het spoornetwerk tussen Utrecht en Arnhem te vergroten voor een betere spoorbenutting speelde een belangrijke rol. Er is een nieuwe fiets- en voetgangersbrug gerealiseerd, die het station verbindt met het nabijgelegen natuurgebied en de N225 loopt nu via een onderdoorgang onder het spoor door. De werkzaamheden zijn gestart in 2017 en afgerond in 2020. Er zijn een aantal partijen betrokken geweest bij dit project, namelijk: ProRail, aannemer BAM, de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Driebergen), de gemeente Zeist en de provincie Utrecht – omdat het zo’n grote impact had op alle betrokkenen. De provincie is aangehaakt omdat het busstation het twee na drukste busstation is voor alle regionale buslijnen van de provincie Utrecht. Kortom: er stond veel op het spel.
 

Stationsweg
Driebergen - Nederland
Nederland

Partner(s)

Arcadis
BAM

Ecologische hoofdstructuur
Luc Veeger is architect bij architectenbureau Arcadis, dit bureau is verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp van het station. Hij vertelt meer over de realisatie: 
 

We zijn gestart met het doen van een variantenstudie, waarbij alle voor- en nadelen op een rij worden gezet. Zo zijn we tot de conclusie gekomen dat de flora en fauna een grote rol speelden bij dit project en daar is alles op aangepast. Verlichting heeft een aanzienlijke invloed op de verbinding met de ecologische hoofdstructuur. We hebben een faunapassage onder de weg gecreëerd zodat dieren zich ’s nachts soepel kunnen verplaatsen. Daarbij hebben we amberkleurig licht toegepast in de armaturen, waardoor er een prettig verblijfsklimaat wordt verwezenlijkt. De kappen van de perrons zijn voorzien van zonnepanelen zodat het station zoveel mogelijk energieneutraal is gemaakt.

TECEO transformeert verlichting
Er is gekozen voor TECEO armaturen vanwege het slanke ontwerp, dat perfect past in het architectonisch ontwerp. Door het waarborgen van de ecologische hoofdstructuur was het noodzakelijk om een armatuur te kiezen dat bijdraagt aan de omgeving. Niet alleen het armatuur zelf, maar ook de specifieke verlichting speelt daarin een grote rol. De rood-oranjekleurige lichtkleur creëert maximaal comfort en veiligheid in de avonden én zorgt voor een natuurlijke cyclus wat betreft de flora en fauna. Bij dit project is veelvuldig gekozen voor amberkleurige LEDs zodat de natuur en ecosystemen behouden worden.

23 stuks
TECEO warm wit
16 stuks
TECEO 1 amberkleurig
31 stuks
TECEO 2 amberkleurig


TECEO transformeert verlichting van een noodzakelijke kostenpost in een aanwinst, waardoor de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Zeist met dit project bijdragen aan verduurzaming en energiebesparing. Luc vertelt:

De publieke reacties zijn erg positief en ook professionele partijen en opdrachtgevers zijn onder de indruk. Er is veel aandacht geweest voor de beplantingen, het integrale ontwerp en de verlichting. Daar zijn we trots op!