Beneluxtunnel

Schréder verzorgt LED verlichting Beneluxtunnel

In navolging van de grootscheepse renovatie van de Velsertunnel, waarvoor Schréder B.V. en Phoenix Contact B.V. de verlichting voor haar rekening mocht nemen, hebben wij nu ook de Benelux Tunnel op de snelweg A4 uitgerust met LED verlichting.

De renovatie van de Tunnel Technische Installaties (TTI’s) binnen de Beneluxtunnel maken onderdeel uit van het project VIT2, welke in 2015 door Rijkwaterstaat is gegund aan de Combinatie Croon Siemens (CCS), bestaande uit Croonwolter&dros en Siemens. Schréder B.V. ontving april 2016 de intentieverklaring voor het vervangen van de verouderde verlichtingsinstallatie. Door de Beneluxtunnel uit te rusten met LED verlichting is dit de tweede tunnel in Nederland, na de Velsertunnel, die door Schréder B.V. is omgezet naar de nieuwe landelijke tunnelstandaard (LTS) 1.2.

Voor de tunnelbuizen A, B, D en E is er gekozen voor in totaal 416 OMNISTAR armaturen als ingangsverlichting en voor 275 FV32 armaturen als basis- en uitgangsverlichting. Tunnelbuis C, welke tegenwoordig gebruikt wordt voor fietsers en brommers, is uitgerust met 80 FV32 armaturen. Ten slotte is voor de inleidende weg gekozen om 36 TECEO armaturen op 5m met onderlinge afstand van 25m aan de wand te plaatsen. Door bewust te kiezen om comfortabele puntverlichting in lijn te plaatsen, wordt een zeer hoge gelijkmatigheid met een uitstekende wand-luminantie behaald. Bovendien wordt er door het plaatsen van deze nieuwe LED verlichting een energiebesparing van minimaal 30% behaald.

Dankzij de integrale aanpak met de opdrachtgever Croonwolter&dros en onze wereldwijde partner Phoenix Contact, is Schréder B.V. in staat een totaaloplossing te leveren op het gebied van tunnelverlichting. De in gebruikstelling van de gehele verlichtingsinstallatie inclusief besturing is onder verantwoording van Schréder B.V. en Phoenix Contact in maart 2017 gerealiseerd en opgeleverd.
 

A4
Vlaardingen - Pernis - Nederland
Nederland