Schréder Together Fund hielp 6 projecten in 2023

Het Schréder Together Fund wil, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, de gemeenschappen waarin we wonen en werken ondersteunen, hun kwetsbare gebruikers beschermen en de levenskwaliteit en het onderwijs in economisch achtergestelde gebieden verbeteren. 

Elk jaar nomineren onze medewerkers verschillende goede doelen, gemeenschapsorganisaties en instellingen. In 2023 hebben we met veel plezier 6 humanitaire projecten in 5 landen gesteund, die een breed scala aan initiatieven weerspiegelen. De geselecteerde organisaties zijn lokaal gevestigd, zodat ze de lokale behoeften en prioriteiten begrijpen om een positieve impact te hebben op het welzijn van de gemeenschappen.

 

In 2023, the Schréder Together Fund supported the construction of Mathonisa Primary School in Zimbabwe

Mathonisa basisschool - Zimbabwe

De Mathonisa basisschool ligt 60 kilometer buiten de stad Bulawayo in Zimbabwe. Ze hadden geld nodig voor de wederopbouw van de gemeenschapsschool in Umguza, die in zeer slechte staat verkeerde. 

Toen het geld werd vrijgemaakt, kochten de directrice en andere leden van het schoolbestuur de materialen (bakstenen, cement, enz.) en kwamen leden van de lokale gemeenschap samen om de handen uit de mouwen te steken om een nieuwe school te bouwen. Ook de verlichting op zonne-energie maakt deel uit van het project.  

In 2023, the Schréder Together Fund donated sports lighting to the Asháninka communities in Peru to foster social cohesion

Asháninka-gemeenschappen - Peru 

De NGO Redes voert met hulp van SOS Faim en Misereor een geïntegreerd ontwikkelingsprogramma uit met 11 inheemse Asháninka gemeenschappen om hun levenskwaliteit te verbeteren. 

Het Schréder Together Fund doneerde en installeerde schijnwerpers voor een sportveld, zodat kinderen uit de gemeenschappen Bajo Perené, Pichanaqui en Rio Negro in Chanchamayo na zonsondergang in een veilige omgeving kunnen blijven sporten. De ontwikkeling van sportactiviteiten in het gebied zal de sociale interactie en het gemeenschapsgevoel bevorderen.

 

Schréder Together Fund installed solar lighting in grounds of the African Angels Independent School so pupils can move around in safety after dark

African Angels Trust - Zuid-Afrika

De African Angels Trust, gevestigd in het Chintsa gebied van de Great Kei township, ontvangt geen overheidssubsidie en biedt onderwijs aan kansarme leerlingen in de lokale gemeenschap, om hen te helpen zichzelf uit de armoede te halen. De school initieert en faciliteert ook vele andere positieve projecten voor het gebied.  

Om de vele leerlingen van de school te helpen 's avonds veilig van en naar school te gaan, heeft het Schréder Together Fund 6 schijnwerpers op zonne-energie gedoneerd en geïnstalleerd op 8 meter hoge masten op het schoolterrein. De schijnwerpers hebben de veiligheid verbeterd in een gebied dat regelmatig last heeft van stroomstoringen. 

Schréder Together Fund donated street lighting to improve safety in Borodyanka village, Ukraine

Borodyanka - Oekraïne

Het dorp Borodyanka werd zwaar beschadigd na de Russische invasie in februari 2022. Om te helpen bij de wederopbouw van de infrastructuur van het dorp werd een verlichtingsplan opgesteld en werden meer dan 100 energiezuinige IZYLUM armaturen geleverd om de veiligheid in het donker te verbeteren. 

De eerste armaturen werden geïnstalleerd rond het treinstation om forenzen een gevoel van veiligheid te geven en een "terugkeer naar het normale leven" te bevorderen. Er werd ook speciale aandacht besteed aan zebrapaden om de veiligheid van voetgangers te garanderen. Dankzij de hoge prestaties en lange levensduur van de armaturen zal de lokale overheid lange tijd geen onderhoud hoeven uit te voeren.

Schréder Together Fund donated solar lighting to Tshinapfene village to help the vulnerable community

Het dorp Tshinapfene - Zuid-Afrika

Nadat het Schréder Together Fund in 2022 zonneverlichting had gedoneerd om het plan 'Community, Light, Safety' van het dorp te ondersteunen, besloot het fonds zijn steun in 2023 voort te zetten voor een duurzame impact op de kwetsbare vrouwen en kinderen in deze gemeenschap. In samenwerking met de NGO Muelekanyi Technical Services werden 10 extra zonne-armaturen geleverd en geïnstalleerd.

Jean Jaules Wachter, lid van het Schréder Together Fund, had het genoegen om het dorp te bezoeken op uitnodiging van Zijne Majesteit, MPK Tshivhase, en Khosi Muelekanyi Tshivhasef voor de jaarlijkse viering van Tshivhase Day op 14 oktober 2022. Samen met Carmen Amurjeeth, directeur van BEKA Schréder, konden ze getuige zijn van de voordelen.

Schréder Together Fund renewed support for YouthStart, an association to help people who left school earlyp

YouthStart - België

YouthStart helpt jongeren die gestopt zijn met school hun zelfvertrouwen terug te krijgen en een ondernemersgeest te ontwikkelen. Door middel van korte, intensieve trainingssessies ontsluiten ze hun volledige potentieel en krijgen ze weer controle over hun leven en hun toekomst.

Na de financiering en begeleiding van de jongeren in 2022, en gesterkt door de ervaring, verlengde het Schréder Together Fund zijn steun in 2023. We financierden en namen deel aan 8 trainingssessies van een volledige dag voor 16- tot 30-jarigen.