Schréder en Wecycle slaan de handen ineen

Foto: genomen in het magazijn van Schréder op 4 december 2019 ter gelegenheid van de samenwerking tussen Schréder en Wecycle; van links naar rechts: Peter La Vos (Schréder B.V.), Gied van Hoorn (LightRec) en Raymond Onink (Wecycle).

Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst hebben Schréder en Wecycle, in opdracht van Lightrec, hun partnerschap geformaliseerd. De partijen bundelen hun krachten door het proces van inzamelen, scheiden en recyclen van lampen en armaturen gemakkelijker te maken. Door op projectlocaties inzamelmiddelen beschikbaar te stellen wordt de inzameling gestimuleerd en kunnen de armaturen vervolgens op een verantwoorde manier gescheiden en gerecycled worden, voor een meer duurzame en sociale economie 
  
Geoptimaliseerde inzameling 
Als aftrap van de samenwerking zijn er in het magazijn van Schréder te Rhenen Wecycle inzamelmiddelen geplaatst, waar armaturen en elektronica componenten zoals drivers worden ingezameld. De volgende stap is het beschikbaar stellen van inzamelmiddelen voor de klanten. “Door de plaatsing van containers en inzamelboxen te coördineren, ondersteunen we onze klanten bij de inzameling en helpen we bij het realiseren van duurzaamheids- en circulariteitsdoelstellingen”, aldus Peter La Vos, Commercial Director Schréder B.V. “Om dit extra te stimuleren, bieden wij onze klanten bovendien een vergoeding voor de ingezamelde materialen en doneren we een mooi bedrag aan een ‘groen’ doel.” Schréder is uw duurzame partner.
  
Geoptimaliseerde recycling 
Door gebruik te maken van Wecycle inzamelmiddelen, worden lampen en armaturen aan de bron gescheiden en afgevoerd volgens de AEEA-regelgeving. De lampen en armaturen worden vervolgens op een verantwoorde manier gerecycled en grondstoffen worden optimaal hergebruikt, wat de circulaire economie stimuleert. Naast een bijdrage te leveren aan de circulaire economie wordt er ook bijgedragen aan de sociale economie. De ingezamelde oude armaturen worden gedemonteerd in een van de Wecycle Service Centers waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.
Gied van Hoorn, directeur van Lightrec is ook erg enthousiast over deze samenwerking: “We zijn verheugd dat Schréder het initiatief heeft genomen om samen met Wecycle deze extra inspanning te gaan doen.” 
  
Schréder Wecycle Deal 
Om de inzameling en recycling van oude armaturen te stimuleren, introduceert Schréder, deelnemer van Lightrec, de ‘Schréder Wecycle Deal’. Wanneer er bij een vervangingsproject wordt gekozen voor een Schréder armatuur, coördineert Schréder de aanvraag en plaatsing van de inzamelmiddelen. Naast een vergoeding voor de ingezamelde materialen, doneert Schréder een bedrag per nieuw geplaatst Schréder armatuur aan een in overleg te bepalen duurzaam doel. Bovendien wordt er een certificaat beschikbaar gesteld waarin de inzamelresultaten en social return equivalent van het project inzichtelijk zijn gemaakt. 

Neem voor meer informatie over de 'Schréder Wecycle Deal' contact op met onze Sales afdeling.