Slimme steden, openbare verlichting en stadsplanning


Leni Schwendinger - International Nighttime Design Initiative
Leni Schwendinger
Directeur - International Nighttime Design Initiative

Slimme verlichting is een toegangspoort tot slimme steden. Lantaarnpalen die op de vereiste afstand van elkaar zijn geplaatst fungeren als montagemogelijkheid voor het ecosysteem van sensoren en apparaten die stadsbesturen helpen de diensten aan hun inwoners te stroomlijnen. Hier bekijken we hoe de verlichting en technische systemen kunnen samenwerken om meer te bieden dan alleen verlichting in de nacht. 

Het wonder van deze digitale technologieën is hun elektronische besturing. Niet langer schakelen armaturen gewoon aan en uit. Verlichting dimt, sensoren verzamelen gegevens. Het is door deze flexibiliteit dat we ons een adaptieve stad kunnen voorstellen die de veelzijdige eisen van mensen en plaatsen weerspiegelt.

24/7 + Mensen 

Degenen onder ons die betrokken zijn bij nachtelijk ontwerp, evalueren de uren tussen zonsondergang en zonsopgang door een lens van ruimte, tijd en cultuur. Ruimte omvat onze gebouwde omgeving; de structuren, gebouwen, het landschap, waterlichamen en andere geografische kenmerken waaruit onze steden bestaan. Tijd omvat de processie van dag, seizoenen en klimaat – en onze beweging te voet of met de auto, overal. Cultuur omvat sociale relaties, tradities en onze band met elkaar en onze omgeving. 
Beschouw de stad als thuis. ’s Nachts evolueren buitenwijken naar verlichte kamers. Sleutel tot de bloeiende nachtelijke stad zijn de mensen die in deze kamers wonen. 

Als ontwerper is mijn slimme verlichtingslens gericht op de bevolking die in het donker de openbare ruimte doorkruist. Vandaag, tijdens de Covid-19 pandemie, is de aandacht gevestigd op sleutelwerkers. De samenleving vertrouwt op degenen onder ons die de motor van de stedelijke enclave draaiende houden: supermarkten, afvalinzameling, medisch personeel, schoonmakers, fabrieken, pakketbezorgers en callcenters, om er maar een paar te noemen. Bovendien nemen mensen deel aan culturele activiteiten – muziek, theater, clubs, films – tijdens de donkere uren. In zekere zin zijn deze populaties de “klanten” van de verlichtingsontwerpers. 


Planning gaat voor ontwerp  

Stedelijke ruimtes worden bepaald door gebruik en karakter van de gebouwde omgeving. Het is essentieel dat ontwerpers en fabrikanten de lokale gemeenschap betrekken om uit te zoeken welke problemen moeten worden opgelost.

Het ontwerpen van een 24-uurs, slimme stad begint met een ontdekkingsfase die ik “Shades of Night” noem.  

Dit onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief, is een vergelijkende analyse van mensen, plaats en licht. De studie identificeert de lokale bevolking, hun bestemmingen of het doel om in het gebied te zijn, en somt systemen op zoals gebouwen, transport, cafés en parken, samen met hun openingstijden. Er wordt ook gekeken hoe de verlichtingsniveaus van openbare en privé-ruimtes gedurende de nacht variëren. 

Shades of Night door Leni Schwendinger, stedelijke verlichtingsontwerper

Zodra deze bestaande omstandigheden zijn vastgelegd, gaat de strategische slimme verlichtingsmethodologie over naar een denkfase. Workshops vangen de huidige zorgen van het relevante publiek op. Kritisch, naast educatie over precedenten van positieve verlichting, worden wensen voor hun toekomstige nachten geuit. Met het aanbieden van slimme activerende technologieën voor verlichting, zullen aangrenzende slimme stadstechnologieën ongetwijfeld worden overwogen.  

De uiteenlopende kwesties en toepassingen moeten worden beoordeeld en overwogen met burgerparticipatie. Naast mogelijke voordelen voor het publiek, moeten zorgen over bewaking, privacy, welke stadsafdelingen de technologieën regelen en hoe deze worden gedeeld, worden verwerkt lang voordat de aanschaf en installatie van verlichtingsinfrastructuur plaatsvindt.  


Bestuur

Een utopische nachtstad zou echt kneedbaar zijn, met iedereen die betrokken is bij het ontwerpen en gebruiken ervan in een constante dialoog. Lokale overheden zouden een lichtontwerper in dienst hebben, terwijl een burgerraad tijdens de planningsfasen betrokken zou zijn. Alle belanghebbenden zouden samenwerken met de verlichtingsfabrikant, ontwerper en andere relevante instanties, zoals planning, transport, maatschappelijk welzijn, economische ontwikkeling en digitale portfoliomanagers, om een holistische benadering van de stad in het donker te garanderen. 

Gemeenten hebben elk hun eigen bestuursstructuur, dus één aanpak is niet voor iedereen geschikt. Er worden al vroeg prioriteiten gesteld en steden moeten overwegen welke diensten met deze nieuwe technologieën kunnen worden verbeterd? Straatverlichting kan nu sensoren integreren om steden te helpen de kwaliteit van hun omgeving, verkeer en weer te bepalen – allemaal gegevens die kunnen worden gebruikt om diensten te verbeteren. Het meten van verkeersniveaus kan bijvoorbeeld knelpunten oplossen, wat weer gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. Welke technische diensten kunnen worden toegevoegd voor het algemeen belang, zoals wifi, laadstations of informatieschermen voor betere verbindingen met het openbaar vervoer?

Het co-design van de fabrikant zou tijdens dit proces geleidelijk moeten toenemen. In de latere fasen moet de fabrikant worden betrokken om duidelijk te maken welke prioriteiten kunnen worden aangepakt door verlichtings- en montagesystemen – en hoe ze zouden werken. Op dit punt worden pilots ontworpen in samenwerking met fabrikant, ontwerper en technische experts om de werking te testen en de waarde van het systeem aan de klant en het relevante publiek te bewijzen. 


Vandaag

In een 2020-wending die niemand had kunnen voorzien, heeft de Covid-19 pandemie het belang van openbare ruimte en open lucht op de voorgrond geplaatst. Landschapsarchitecten, parkcommissies en volksgezondheidswerkers hebben altijd gepleit voor toegang tot de natuur en hebben buitenvoorzieningen ontworpen om stadsbewoners te ondersteunen. De wereldwijde crisis heeft duidelijk gemaakt dat de gezondheid van de wereld dit meer dan ooit nodig heeft. Daarom is ons mandaat voor het verwelkomen van verlichte kamers in de open lucht zeer relevant – het is tijd om onze rol te spelen, in het donker.
 

Over de schrijver

Leni Schwendinger is een gepubliceerde autoriteit op het gebied van stadsverlichting. Ze is gespecialiseerd in strategische stadsverlichting, openbare kunst en betrokkenheid van de gemeenschap. In samenwerking met gemeenten helpen haar innovatieve projecten om de openbare ruimte in het donker te transformeren. De onlangs gepubliceerde ‘Smart City Street Lighting Guidebook for the State of New York’ is geschreven door ‘International Nighttime Design Initiative’, waarvan zij oprichter is. Leni is ook een ‘Visiting Research Fellow’ aan de ‘London School of Economics’. 
 

Volg Leni op LinkedIn

BRONNEN - gelezen en bekeken vanuit Leni’s gezichtspunt

  1. Connecting Communities: Holistic Smart Lighting & Enabling Technologies Guidebook 
  2. The Invisible, Essential Night: Illuminating Cities for Essential Workers 
  3. NightSeeing™, Navigate Your Luminous City Program  
  4. The Collaborative Night: Where light and cities meet 
  5. Global Nighttime Recovery Plan: Chapter 3 Innovating 24/7 Cities