Automatiseringsgericht voor slimmere steden 

Celso Mauricio - Data & Analytics Lead – Schréder Hyperion
Mauricio Celso
Data & Analytics Lead – Schréder Hyperion

We leven in een digitaal tijdperk. In het verleden zochten stedebouwkundigen naar patronen, gokten en vertrouwden op hun intuïtie, maar tegenwoordig wordt er geen beslissing meer genomen zonder duidelijke gegevens. Al decennialang schakelen stadscentra van over de hele wereld over naar ledverlichting. De volgende stap? Investeren in een Central Management System (CMS). Dat verbindt armaturen, masten en andere onderdelen van de straatverlichtingshardware die zijn uitgerust met sensoren, waardoor beslissingen kunnen worden genomen op basis van realtimegegevens.   

Door beslissingen te automatiseren op basis van deze inzichten, kunnen steden energie besparen, storingen voorkomen en de leefomstandigheden verbeteren. Zo kan de straatverlichting haar helderheid aanpassen aan het realtimeverkeer en de weersomstandigheden, waardoor energie wordt bespaard en de veiligheid tegelijkertijd wordt gegarandeerd. De verlichting kan zelfs zelfstandig storingen detecteren, zodat er snel kan worden ingegrepen om de stad draaiende te houden.

Door het juiste CMS te kiezen, kunnen stadsbesturen de vele voordelen van automatisering ten volle benutten: een nauwkeurige energietoewijzing en een minimale menselijke tussenkomst creëren een stedelijk ecosysteem dat steunt op efficiëntie en dat de impact op het milieu beperkt. 

Bij Schréder hebben we met Schréder EXEDRA een systeem gecreëerd dat Simpel, Modulair, Automatiserings-gestuurd, Robuust (veerkrachtig) en Technologisch betrouwbaar is – stuk voor stuk eigenschappen die elke oplossing op de markt zou moeten kunnen voorleggen. In dit blog bespreken we waarom automatisering belangrijk is voor steden die slim willen worden. 
 

Slimme verlichting, slimme resultaten 

Verlichtingssystemen zijn bij uitstek de oplossing om slimme diensten te verstrekken: ze zijn al aangesloten op het elektriciteitsnet, vereisen geen installatie en vormen een vertrouwd onderdeel van het straatmeubilair. Zodra de systemen en sensoren verbonden zijn, bieden de gegevens steden een ongekende efficiëntie en vooruitgang. Schréder EXEDRA stelt gebruikers in staat om stedelijke activiteiten te stroomlijnen, de toewijzing van resources te optimaliseren en het onderhoud te beperken.  

Schréder EXEDRA kan worden aangesloten op bestaande apparatuur, waardoor er grondige kennis wordt opgedaan over bestaande onregelmatigheden. Het kan ook frequente opeenvolgingen van afwijkingen opsporen. Systeemeigenaars kunnen problemen oplossen die al lang spelen, een beter zicht krijgen op mogelijke toekomstige onregelmatigheden en ervoor zorgen dat systemen vlot blijven draaien.  

Als gegevens de grondstof zijn, dan is automatisering de structuur die naadloze processen creëert om stedelijke ruimtes te verbeteren. Automatisering is de kunst om technologie zelfstandig taken te laten uitvoeren. Het maakt meer mensen vrij om strategisch te denken en bevordert innovatie en efficiëntie in stedelijke systemen. Dat gebeurt door Automation Engines die taken aansturen zonder menselijke tussenkomst, waarbij ze zich laten inspireren door op gegevens gebaseerde inzichten. 

Schréder EXEDRA automates procedures and interventions to streamline operations in smart cities


Schréder EXEDRA draait op Microsoft Azure ML, een service die datawetenschappers en ontwikkelaars de mogelijkheid biedt om vol vertrouwen hoogwaardige modellen voor machine learning te bouwen en te implementeren. De juiste machine learning-processen kunnen bestaande tools aanvullen en de fusie van op gegevens gebaseerde intelligentie en automatisering vereenvoudigen. HTTP-eindpunten leggen de functionaliteit bloot en tonen hoe geavanceerde gegevensinzichten en automatisering samenkomen om voordelen op te leveren voor alle burgers en inwoners.
 

Bad Hersfeld – goede beslissingen dankzij automatisering   

Het Duitse kuuroord Bad Hersfeld, dat bekend is om zijn jaarlijkse festival, wilde zijn verlichting op een echt slimme manier vernieuwen. Daarom werkten ze samen met hightech partners om een systeem te ontwikkelen dat de lichtniveaus kon afstemmen op de verkeersdrukte, de kleurtemperatuur kon aanpassen aan het moment van de dag en de lichtverdeling kon regelen in functie van het weer.    
 
De stad maakte al gebruik van Schréder EXEDRA in de Stiftsruine en had in 2021 een pilot-project opgezet met 77 IZYLUM- en 88 FLEXIA FG Midi-armaturen in twee verschillende wijken. Deze armaturen zijn ook uitgerust met sensoren die gegevens over het weer, het verkeer, de snelheid en de omgeving registreren en verzamelen, om ze vervolgens door te sturen naar een platform dat door onze partner Urban Lighting Innovations GmbH [ui!] werd ontwikkeld. Het UrbanPulse-platform analyseert dan de gegevens en deelt ze met andere toepassingen.

Bad Hersfeld is using data collected by Schréder EXEDRA to automate lighting that adapts to traffic and weather, ultimately reducing energy costs and carbon emissions

Het resultaat? De verlichting in deze zones wordt aangepast aan het realtimeverkeer en  weggebruik. Dat maximaliseert op zijn beurt de veiligheid voor voetgangers en bestuurders tijdens de spits en bespaart energie wanneer er weinig of geen beweging is. Dankzij het automatiseringsvermogen van Schréder EXEDRA kon de stad haar energieverbruik met meer dan 70% verminderen, wat bijdraagt tot de duurzaamheidsdoelstellingen en geld bespaart. 

Het systeem is baanbrekend en vormt echt een cruciale stap in de richting van klimaatneutraliteit, een doelstelling die de stad zich heeft gesteld voor 2035.

Thomas Fehling
burgemeester van Bad Hersfeld (2010 - 2022)


Gegevens en automatisering: een wereld vol mogelijkheden 

Een automatisering wordt geconfigureerd om een actie (of een reeks acties) uit te voeren volgens een aantal vooraf bepaalde voorwaarden. Schréder EXEDRA-automatiseringen kunnen specifieke problemen opsporen en oplossen, zoals storingen in elektriciteitskasten, inbedrijfstellingscommando's die niet meer werken, temperatuur- en gps-locatieproblemen en verkeerde spanningen. Ze kunnen allemaal op afstand worden opgelost, zonder handmatige tussenkomst. 

Daarnaast kunnen systeemeigenaars met het CMS ook alarmen, rapporten, werkorders en interfaces met systemen van derden instellen. Het systeem kan automatisch een segmentstoring detecteren door alarmen voor verloren nodes te consolideren, te kijken naar de uitschakeltijd in de ochtend en rekening te houden met de positie van de apparatuur langs de stroomkabel. Als er een segmentstoring wordt gedetecteerd, stuurt het systeem een alarm via sms of e-mail, synchroniseert het de CMS-alarmen met het assetmanagementsysteem van de klant en maakt het een ticket aan in het systeem van de klant. En dat allemaal zonder dat werknemers ook maar iets moeten doen. 
 

Automatisering: de toekomst van slimme steden?   

Schréder EXEDRA benut het potentieel van data, machine learning en automatisering ten volle. Terwijl de synergie tussen gegevensinzichten en automatisering zich ontplooit, omarmen steden een toekomst die wordt gekenmerkt door een strategische langetermijnplanning om de levenskwaliteit te verhogen en vorm te geven aan een stad die mee evolueert met haar mensen.  

Overschakelen naar ledverlichting levert een energiebesparing van 70% op in vergelijking met traditionele ontladingslampen en een goed CMS dringt het verbruik van ledarmaturen gemiddeld met nog eens 30% terug. Nu steden ernaar streven om energieneutraal te worden, mogen deze energiebesparingen niet onbenut blijven. En automatisering is de sleutel tot de verwezenlijking ervan.  
 

Onze gedeelde visie: steden klaarstomen voor morgen  

Schréder EXEDRA kan de basis vormen voor een duurzamere stedelijke metamorfose. Gegevens worden zorgvuldig omgevormd tot een medium voor innovatie, verweven met automatisering om steden beter, vlotter en duurzamer te maken. Onze Schréder-verkoopteams kunnen zich buigen over verlichtingsnetwerken en een CMS om dit voor uw gemeenschap te realiseren. 
 
Waar data, automatisering en verlichting elkaar ontmoeten, wacht een toekomst waarin steden floreren, gedreven door de synergie van innovatie, duurzaamheid en intelligente prognoses.  Systemen die gebruikmaken van AI en automatisering, benutten de kracht van gegevens om processen te optimaliseren, diensten te verbeteren, duurzaamheid te bevorderen en op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen. Het resultaat? De complexe uitdagingen van de moderne wereld kunnen op een slimmere, betrouwbaardere en efficiëntere manier worden aangegaan.  

Lees onze whitepaper voor meer informatie.

Over de schrijver
Celso ging in 2019 aan de slag bij Schréder Hyperion, waar hij zijn expertise en oog voor detail inzet om processen, handelingen en procedures voor gegevensverzameling te ontwikkelen in ons Schréder EXEDRA-platform. Hij helpt onze klanten interventies te automatiseren om de processen te stroomlijnen en waardevolle gegevensinzichten te verkrijgen om zo de juiste beslissingen te nemen om onze steden te verbeteren.

Kom in contact met Celso op LinkedIn.