De Haringvlietbrug

Veilig van A naar B over een vleermuisvriendelijke brug

De Haringvlietbrug is de connectie tussen de Hoeksche Waard en Hellegatsplein. De brug is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Over de brug loopt de A29. Wie tegenwoordig ’s avonds over de brug rijdt, ziet meer dan alleen ledverlichting met een neutraal witte kleur.


Vleermuisvriendelijke ledverlichting

Rijkswaterstaat heeft een deel van de Haringvlietbrug namelijk van vleermuisvriendelijke ledverlichting voorzien. De vleermuis is een beschermde diersoort. Ook zijn ze erg gevoelig voor blauw en ultraviolet licht. Hierdoor hebben ze last van ‘normale’ straatverlichting. Dit uit zich in pijnlijke verblinding. Rijkswaterstaat gaf aannemer Compass opdracht om onderzoek te doen naar welke verlichting voldoet aan alle richtlijnen, terwijl zo min mogelijk schade aangericht wordt aan dier en milieu.


Extra aandacht

Het brugdek ondergaat trillingen doordat er dagelijks zo’n 65.000 auto’s en zware vrachtwagens over de brug rijden. Doordat het brugdek nooit helemaal vlak is, zullen er voornamelijk verticale trillingen ontstaan. Uit metingen bleken deze trillingen dusdanig hoog, dat hier extra aandacht aan is besteed.
Een ander onderdeel waar rekening mee gehouden is, is de scheepvaart die onder de brug doorvaart. De schepen mogen niet verblindt worden door de verlichting die op de brug is gepositioneerd. Tijdens het opzetten van de lichtberekeningen is met de verblinding van scheepvaart specifiek rekening gehouden.


TECEO-2 GEN2

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek stelde Schréder een verlichtingsplan op. Er is uiteindelijk gekozen voor 60 TECEO-2 GEN2 armaturen met 80 LEDs in de kleur neutraal wit en 4 TECEO-2 GEN2 armaturen met 144 LEDs die rood-oranjekleurig zijn. 

Er is eerst gekeken naar de mogelijkheid om TECEO GEN1 armaturen te plaatsen. De TECEO-2 GEN2 armaturen waren destijds nog in de ontwikkelingsfase. Maar het is gelukt om de TECEO-2 GEN2 armaturen op tijd klaar te krijgen en in te zetten voor dit project. De TECEO-2 GEN2 armaturen hebben een triltest met 3g ondergaan en zijn tegen de optredende trillingen bestand. Daarom zijn ze uitermate geschikt voor de Haringvlietbrug’ aldus Klaas Roelofsen, projectmanager bij Schréder.

Het overgrote deel van de armaturen op de Haringvlietbrug heeft gericht wit licht. Dit verhoogt de zichtbaarheid en veiligheid van de weggebruiker. Het rood-oranjekleurige licht is de vleermuisvriendelijke verlichting. Deze armaturen zijn aan de zuidelijke landzijde van de brug geplaatst. Dit is de plek waar de vleermuizen foerageren. Er is hierbij rekening gehouden met de zogeheten Human-Bat Response Ratio. Deze Ratio geeft een indruk van de relatie tussen ‘hoe goed mensen kunnen zien en hoeveel lichthinder er voor vleermuizen wordt veroorzaakt'.


Een veilige oversteek

De TECEO armaturen worden inmiddels wereldwijd gebruikt. Het succesvolle armatuur verbetert verlichtingsniveaus, genereert energiebesparingen en vermindert de ecologische voetafdruk. Voor de productie van deze TECEO-2 GEN2 zijn minder grondstoffen nodig. Dankzij de geoptimaliseerde warmtehuishouding is de levensduur verlengd. Het is een ultramodern en robuust armatuur. De armaturen zijn op afstand bestuurbaar dankzij de nieuwste technieken. De verlichting past zich aan op elke situatie. Zo is er een hoger lichtniveau in de spits en wordt de verlichting ’s nachts gedimd. Met deze nieuwe, duurzame verlichting kunnen dus niet alleen automobilisten maar ook vleermuizen veilig en comfortabel van A naar B.
 

Haringvlietbrug
Hoeksche Waard - Nederland
Nederland

Partner(s)

Compass

Toepassing(en)