Zebrapaden Warschau

Nieuwe verlichting oversteekplaatsen voor voetgangers draagt bij aan vermindering van ongevallen in deze drukke hoofdstad

Polen heeft een van de hoogste percentages voetgangersdoden in Europa; 27% van alle dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen zijn voetgangers, waarbij te hard rijden de belangrijkste oorzaak is1. Met deze cijfers in het achterhoofd lanceerde de gemeentelijke wegenautoriteit (ZDM) van de stad Warschau in 2016 een verkeersveiligheidsaudit om strategieën en aanbevelingen voor dringende en langetermijnverbeteringen vast te stellen.

Uit het onderzoek bleek dat de kans op een ongeval ‘s nachts met 30% toenam, vooral in de bebouwde kom met een hogere verkeersdichtheid. Dit werd gedeeltelijk toegeschreven aan een gebrek aan duidelijk zicht van voetgangers, vooral wanneer ze op een zebrapad lopen.

De ZDM lanceerde een plan om de verlichting op de oversteekplaatsen voor voetgangers in 12 stadsdelen voor 2019 te upgraden om de veilgheid en het comfort op de wegen van de hoofdstad te verbeteren.

Voetgangersoversteekverlichting om de zichtbaarheid en veiligheid te verbeteren

Vooruitgang in verlichtingstechnologie betekende dat de stad de oude armaturen met natriumdamplampen kon upgraden naar ultramoderne LED-armaturen zonder hun energieverbruik te verhogen.

De stad koos de TECEO- en IZYLUM-armaturen om de zebrapaden te verlichten. Ze zijn geïnstalleerd op masten van 6 meter hoog en zijn uitgerust met speciale optieken die de nodige verticale en horizontale verlichtingssterkte leveren, zodat automobilisten: 

  • gemakkelijk zebrapaden op wegen kunnen onderscheiden;
  • voetgangers duidelijk zien oversteken vanaf een veilige stopafstand en
  • rijden in alle comfort, zonder verblinding.

De armaturen zijn voorzien van koelwitte LEDs (5700K) die een veel helderder wit licht geven dan de oude armaturen zodat zowel automobilisten als voetgangers objecten en hun stedelijke omgeving duidelijk kunnen onderscheiden.

Efficiëntere en duurzamere infrastructuur

Onderhoud was een probleem dat bijdroeg aan de verslechtering van de vorige armaturen. Dankzij de lange levensduur van de LEDs en het robuuste ontwerp van de IZYLUM armaturen met een lichtkap van vlakglas, zal de nieuwe verlichtingsoplossing nagenoeg geen onderhoud vergen. Dit al de operationele efficiëntie verbeteren, aangezien de onderhoudskosten voor het personeel aanzienlijk zullen afnemen. 

Het betekent ook dat de verlichting jarenlang de juiste verlichtingsniveaus zal bieden voor optimaal zicht en visueel comfort.

Een veiliger nachtlandschap

In totaal hebben we 3.000 armaturen geleverd om de verlichting op 1.600 zebrapaden in de stad te upgraden. In 2022 zullen nog eens 200 oversteekplaatsen voor voetgangers worden gemoderniseerd. De nieuwe verlichting heeft gezorgd voor een veiligere, comfortabelere en toegankelijkere nachtelijke omgeving voor voetgangers, vooral in de zones die als risicovol worden beschouwd, met scholen, ziekenhuizen en een grote populatie oudere mensen.

Ook in de stad is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gedaald. Het succes van het project is inderdaad zo, de stad Warschau is een van de 3 finalisten voor de 2022 EU Urban Road Safety Award die uitstekende verkeersveiligheidsmaatregelen bekroont. De jury prees haar werk om “voetgangers centraal te stellen met een ambitieuze verkeersveiligheidsaudit”.

1 https://www.cupt.gov.pl/en/news/2095-more-than-25-million-of-eu-funding-for-improvement-of-pedestrian-safety

Warshau - Polen
Polen

Klant

Gemeentelijke Wegenautoriteit van Warschau

Toepassing(en)