Kooitunnel

Schréder volgt nieuwste richtlijnen voor verlichten twijfeltunnels

Nederland telt veel tunnels en dit aantal neemt nog steeds toe. Bij de aanleg en het onderhoud van tunnels en onderdoorgangen is veiligheid van het grootste belang. Verlichting speelt hierbij een belangrijke rol. In 2017 is de vernieuwde Richtlijn voor Tunnelverlichting gepresenteerd, waarin naast updates voor lange tunnels ook richtlijnen voor het verlichten van middellange tunnels zijn opgenomen.

Willem de Zwijgerlaan
Leiden - Nederland
Nederland

Partner(s)

Phoenix Contact

“In de praktijk zijn in Nederland globaal een drietal tunnels en onderdoorgangen te onderscheiden, die op het gebied van verlichting een verschillende aanpak nodig hebben: Korte onderdoorgangen tot 30-40 meter, tunnels met een lengte van >250 meter en hier tussenin de middellange tunnels, oftewel kunstwerken”, aldus John van der Vlies, Key Accountmanager Tunnel & Infra bij Schréder B.V.


Om vast te stellen hoe een tunnel verlicht moet worden zijn er twee factoren bepalend: de samenstelling van het verkeer (langzaam-, gemengden snelverkeer) en de mate van doorzicht. Met de komst van de vernieuwde NSVV Richtlijn voor Tunnelverlichting hebben de schrijvers Harry de Haan, eigenaar adviesbureau Elumint en Hans Huijben van h3mhuijben Consultancy, specifiek aandacht besteed aan middellange tunnels, door deze initiatiefnemers ook wel ‘twijfeltunnels’ genoemd.


Veiligheid
“Bij het verlichten van middellange tunnels is veiligheid de belangrijkste doelstelling. Door een totaaloplossing te bieden die voldoet aan de normering van de nieuwste richtlijnen, waarborgen we deze veiligheid”, aldus John van der Vlies. “Een voorbeeld hiervan is de Kooitunnel in Leiden, een tunnel van 150 meter, waarvoor we in maart 2019 de nieuwe verlichtingsinstallatie hebben opgeleverd. Door de totaaloplossing, bestaande uit FV32 LED armaturen en autonome lichtregeling aangestuurd door een intelligente besturing van Phoenix Contact, te ontwerpen volgens de NSVV-richtlijnen is de veiligheidsdoelstelling behaald.”


Energiebesparing
Schréder heeft deze totaaloplossing ook geleverd voor de ‘Banaan’, de tunnel die de A10 West met de A10 Zuid verbindt. Door de combinatie van LED armaturen, lichtregeling en intelligente besturing wordt de verlichting dankzij sensoren aan de hand van daglicht aangepast. Hierdoor is overbelichting van dit kunstwerk verleden tijd en wordt er, naast een veilige situatie, ook een energiebesparing van 30 tot 50% behaald.


Toepasbaarheid
Deze verlichtingsoplossing is eenvoudig toe te passen in de vele kunstwerken die het Nederlandse wegennet telt. John van der Vlies concludeert: “Schreder heeft voor deze twijfeltunnels een plug and play basisconcept ontwikkeld dat eenvoudig toepasbaar is in alle vergelijkbare tunnels in Nederland.
Met dit basisconcept kunnen we gemakkelijk voldoen aan de nieuwste NSVV-richtlijnen en gelijktijdig enorm aan energie besparen. Dit past zeer goed in de doelstellingen van de overheid als het gaat over o.a. het klimaatakkoord.”