Steden zetten zich in tegen de klimaatverandering: welke rol kan slimme verlichting spelen?


Guilherme Faria
Business Developement Manager - Schréder Hyperion

De cijfers laten er geen twijfel over bestaan: volgens de VN moeten we de wereldwijde CO2-uitstoot tegen 2030 met 45% terugdringen ten opzichte van 2010 en moeten we tegen 2050 koolstofneutraal worden om de wereldwijde temperatuurstijging op een leefbaar niveau te houden voor de planeet. In 2015 hebben 196 landen de Klimaatakkoorden van Parijs ondertekend om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2°C – idealiter 1,5°C – boven het pre-industriële niveau. 

Tegelijkertijd zet de plattelandsvlucht die in het vorige millennium werd ingezet, zich onverbiddelijk voort. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft nu in stedelijke gebieden. In 2050 zal 68% van ons in steden wonen volgens de voorspellingen van de VN. De kruisbestuiving van ideeën, de aantrekkelijkheid van het actieve leven en de economische mogelijkheden die de stad biedt, zijn onmiskenbaar, maar de druk op de stedelijke centra neemt toe. Volgens de Universiteit van Leeds zijn steden reeds verantwoordelijk voor 75% van het wereldwijde energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen, terwijl hun bevolking snel blijft groeien.

Kunnen steden de opwarming van de aarde tegengaan? Hoe?

 

Slimme steden zijn de toekomst

Over de hele wereld nemen steden innovatieve beleidsbeslissingen om de planeet te beschermen. Investeringen in fietsinfrastructuur, de invoering van hernieuwbare energie en stimulansen voor gedeeld gebruik in plaats van aankoop zijn stuk voor stuk ingenieuze manieren om middelen te besparen en de emissies te verminderen. Veel steden profiteren al van de energie-efficiëntie die de migratie naar ledverlichting biedt, maar de nieuwste beheersystemen kunnen nog meer besparen.

Slimme, duurzame en robuuste verlichtingssystemen bevatten sensoren en dimmers om het energieverbruik te verminderen zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Schréder biedt een brede waaier aan dimopties, van eenvoudige timersystemen tot sensoren die fietsers detecteren, of lichtsensoren die de verlichting activeren onder een bepaald niveau van natuurlijke lichtinval. Veel van deze systemen zijn ontworpen om de fauna te beschermen of lichtpollutie te voorkomen, maar ze bieden allemaal gemakkelijke energiebesparingen.

De stad van de sinaasappels wordt groen

De Spaanse stad Valencia is wereldberoemd om haar sappige sinaasappels. Bij de modernisering van de verlichtingsinfrastructuur in 2015 volgde de stad een milieuvriendelijke aanpak. In samenwerking met Schréder heeft ze meer dan 100.000 armaturen geïnstalleerd, die worden aangestuurd door het EXEDRA-systeem, dat wordt ondersteund door de Microsoft Azure-technologie. In het historische centrum en op erfgoedlocaties installeerde Schréder nog eens meer dan 20.000 speciale armaturen, met ontwerpen die perfect in harmonie zijn met de prachtige architectuur. 

De stad Valencia heeft haar energiekosten met 74% verlaagd dankzij het slimme verlichtingssysteem van Schréder

Met deze nieuwe verlichting wilde de stad meer burgers en bezoekers aanmoedigen om in alle seizoenen te wandelen en te fietsen. Ook wilde ze de verlichting in het natuurpark van Albufera moderniseren met respect voor het dag- en nachtritme van de overvloedige fauna en flora in het gebied. Een andere belangrijke doelstelling bestond erin de lichtpollutie te verminderen, zodat bewoners van de sterrenhemel konden genieten.

Zeven jaar later is het project een groot succes. Valencia heeft de veiligheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte in het donker verhoogd. Ook de energiebesparing en de verlaging van de CO2-uitstoot zijn opmerkelijk. Sinds het nieuwe verlichtingssysteem in 2015 werd geïnstalleerd, heeft de stad haar elektriciteitsverbruik met 25.725 megawattuur per jaar gereduceerd, wat neerkomt op een verbruiksdaling van 74% en een besparing van meer dan 6 miljoen euro op de energierekening in het eerste jaar. Beter nog, de stad verminderde haar uitstoot met 13.403 ton CO2 per jaar, een daling met maar liefst 80%.

Verwacht wordt dat de gerealiseerde besparingen nog verder zullen toenemen naarmate we verbruiksgegevens verzamelen en de oorzaken van de daling analyseren. Met de informatie die we via Schréder EXEDRA ontvangen, kunnen we de energie-efficiëntie van onze activiteiten voortdurend verbeteren en energieverspilling verminderen of elimineren.

Vincente Mayans Savall - Head of Lighting for Valencia City
Vincente Mayans Savall
Hoofd verlichtingsdienst van de stad Valencia

Integratie als synoniem van duurzaamheid 

In een echt slimme stad mag verlichting niet beperkt blijven tot haar primaire functie. SHUFFLE integreert andere technologieën, zoals videobewaking, wifi en milieusensoren. Deze modules zijn onderling uitwisselbaar, wat de infrastructuur veel duurzamer en veelzijdiger maakt. Het gebruik van ledtechnologie vermindert de ecologische voetafdruk van uw verlichting. Door verschillende elementen in een enkele kolom te combineren, is er bovendien minder materiaal nodig voor de productie. Dat beperkt dan weer de emissies tijdens deze fase. En dankzij het moduleerbare ontwerp kunnen de verschillende verlichtingsmodules afzonderlijk worden hersteld en vervangen. De oplossing maakt dus deel uit van een circulaire economie en onderscheidt zich tevens door een elegante ronde vorm. 

Schréder is zich ervan bewust dat zijn activiteiten gevolgen hebben voor het milieu. 95% van de ecologische voetafdruk van een armatuur houdt verband met het energieverbruik tijdens de levensduur ervan. De ‘Together for Our Planet’-strategie van Schréder wil bijdragen tot de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, waaronder:

Schréder heeft zich als doel gesteld zijn ecologische voetafdruk in 2022 met 20% te verminderen ten opzichte van 2018. In 2020 hadden we al een vermindering van 16% bereikt ten opzichte van 2018. 

Van groene vlakte naar ecologische stad

Van Groningen wordt gezegd dat de stad haar naam ontleent aan de omliggende groene vlakten. De Nederlandse stad werd uitgekozen om deel te nemen aan een EU-initiatief om tegen 2030 honderd slimme, koolstofneutrale steden te creëren. Dat geeft Groningen de kans om tot de voorlopers van de transitie naar koolstofneutraliteit en de strijd tegen klimaatverandering te behoren. Deze kwesties zijn bijzonder belangrijk voor een stad die slechts 7 meter boven de zeespiegel ligt.

Groningen verlaagt energiekosten en ecologische voetafdruk met slim verlichtingssysteem van Schréder

De stad wil ook een circulaire economie invoeren en heeft haar 9.000 armaturen vervangen door energiezuinige led-armaturen, waarvan er ongeveer 3.500 door Schréder zijn geleverd. Om de stad te helpen haar doelstellingen te realiseren, hebben we onlangs een proefproject opgezet met 70 TECEO-armaturen die zijn uitgerust met de nieuwste OWLET IV-controllers en die worden aangestuurd door Schréder EXEDRA. Dit industriegebied is 's nachts niet erg druk en behoeft geen volledige verlichting. 

De intensiteit van de verlichting wordt 's nachts verminderd om het verbruik en de lichtpollutie tot een minimum te beperken. Een belangrijke doelstelling voor de stad. Het geleidelijk dimmen van de verlichting is gebaseerd op de geleidelijke afname van het verkeer in het gebied. Zodra de stad de resultaten heeft kunnen evalueren, wil ze de oplossing aanpassen en uitbreiden naar andere gebieden.

Ondersteuning van steden in alle stadia 

Steden hebben de sleutel in handen om de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen, maar ze kunnen het niet alleen. De experts van Schréder stellen daarom hun jarenlange ervaring met monumentverlichting, stadsontwerp en wegverlichting in steden en dorpen ten dienste van deze steden. Hun aanpak is gericht op een daling van het energieverbruik. Daarom nemen wij al lange tijd deel aan het Smart City Expo World Congress, het belangrijkste internationale evenement voor steden. U hebt er dan ook alle belang bij contact op te nemen met Schréder om uw doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling te bereiken, voor ieders toekomst. 


Over de schrijver
Guilherme, Business Development Manager bij Schréder Hyperion, het Smart City Centre of Excellence van Schréder, onthult het enorme potentieel van smart city-toepassingen. Om bij te dragen tot een betere wereld door middel van technologie, gaat hij samen met steden de uitdaging aan en stelt hij concrete oplossingen voor. In zijn vrije tijd doet Guilherme vrijwilligerswerk en is hij betrokken bij verenigingen. 

Volg Guilherme op LinkedIn.