Een diverser, rechtvaardiger en inclusiever bedrijf wordenOnze missie bestaat erin om mensen waardevolle momenten te bezorgen door de veiligheid, het welzijn en de duurzaamheid in verbonden openbare ruimtes te verbeteren. Om hierin te slagen, moeten we een aanzienlijke en positieve impact teweegbrengen op onze werknemers door een rechtvaardige en inclusieve werkomgeving te creëren die diversiteit omarmt. Een divers personeelsbestand dat zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, zorgt op zijn beurt voor zelfvertrouwen, innovatie en uiteindelijk betere bedrijfsresultaten. 
 

We streven actief naar een werkomgeving waarin mensen erbij horen, zich ten volle ontplooien en vooruitgang boeken door : 

  • mensen de kans te geven om hun stem te laten horen en hun authentieke zelf te zijn;
  • te verzekeren dat onze zakelijke beslissingen diverse stemmen en meningen weerspiegelen;
  • loopbaanondersteuning te bieden om persoonlijke ambities en doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken;
  • mogelijkheden te bieden om onze toekomstige leidinggevenden te laten groeien;
  • aan te werven uit een zo divers mogelijke groep talenten om de beste mensen aan te trekken;
  • gelijke arbeidsomstandigheden en gelijk loon voor gelijk werk te garanderen. 

Deze toewijding strekt zich uit tot alle facetten van het bedrijf en daarbuiten, inclusief onze werknemers, ons bestuur, onze toeleveringsketen en onze gemeenschappen.

Onze aanwezigheid op meerdere locaties wereldwijd geeft ons het voorrecht van inherente diversiteit. Om er echter voor te zorgen dat dit resulteert in een inclusieve en rechtvaardige organisatie, moeten we onze praktijken en processen voortdurend herzien om te verzekeren dat alle aspecten van diversiteit worden gerespecteerd en gevierd. Ons Manifest benadrukt onze toewijding om een bedrijfsbrede strategie omtrent dit onderwerp uit te stippelen en te promoten.

Inês Vieira Nascimento: Schréder CHRO
Inês Nascimento
Chief Human Resources Officer

Als onderdeel van onze visie om een meer rechtvaardige en eerlijke werkplek te creëren, hebben we gerichte acties geformuleerd in ons Manifest voor diversiteit, gelijkheid en inclusie. 
 

Klik hier om een exemplaar van ons Manifest te downloaden